نشانگر

ساختار این چراغ ها با نور ثابت یا چشمک زن ( Flash ) و یا به صورت ثابت یا گردان است و معمولا قرمز رنگ و در دو محل نصب می کنند

نشانگر اعلام حریق

بالا