پدال اعلام سرقت

این پدال ها با نصب بر روی دزدگیر اماکن و قرار گرفتن در زیر میز افراد آن سازمان در هنگام افراد در هنگام سرقت های مسلحانه و یا شرایط تهدید آمیز می توانند آن ها را فشرده و دزدگیر را فعال کنند، پدال ها در دو نوع با سیم و بیسیم ساخته می شوند.

پدال اعلام سرقت

بالا