تلفن کننده

فایده یک سیستم تلفن کننده روی دزدگیر اماکن چیست؟

فرض کنید محلی که شما در آن دزدگیر اماکن را نصب نموده اید مورد سرقت قرار گرفته است حالا چه اتفاقی خواهد افتاد دزدگیر اماکن مرکزی شما با به صدا در آوردن آژیر و اسپیکرها هم باعث ایجاد ترس و وحشت سارق یا سارقان خواهد شد هم باعث اطلاع رسانی به افرادی که در آن نزدیکی هستند و صدای هشدار آژیر را می شنوند خواهد شد.

اما اگر فردی در آن نزدیکی نبود که صدای آژیر را بشنود و یا اینکه فردی که صدای آژیر را می شنود قادر به انجام هیچ کاری نباشد یا اطلاع کافی از اقدامات لازم را نداشته باشد چه خواهد شد.

مسلما سارق اقدام به سرقت می نماید و باعث ضرر و زیان شما خواهد شد.

وجود چنین مواردی طراحان دزدگیر اماکن را بر آن داشت که اقدام به طراحی ان ها نمایند.

وظیفه آن روی دستگاه دزدگیر اماکن چیست؟

حالا که به علت لزوم وجود آن پی بردیم باید بدانیم وظایف این دستگاه چیست.

در زمان سرقت باید به افرادی که از پیش تعیین شده اند تماس بگیرد و آنها را از وقوع سرقت آگاه نماید این حداقل کار و وظیفه یک تلفن کننده می باشد. بسته به نوع و طراحی خود وظایف متعدد و بیشمار دیگری را نیز می توانند داشته باشند که در ادامه به تفضیل بیان خواهد شد.

تلفن کننده

بالا