چشمی

انواع چشمی تشخیص حرکت یا PIR چیست؟

چشمی تشخیص حرکت:امروزه در سیستم‌های اعلام سرقت به طور گسترده برای تشخیص حرکت كه در بازار با نام رادار یا سنسور حرکتی  از آن‌ها نام برده می‌شود کاربرد دارد. این سنسورها امروزه با تنوع وسیعی و كیفیت گوناگون در بازار یافت می‌شوند.
هر جسمی كه دمای آن بالاتر از صفر مطلق یعنی 273 درجه زیر صفر باشد از خودش انرژی از جنس امواج نوری ساطع می‌كند. میزان این انرژی كه از جسم ساطع می‌شود وابسته است به:
· اختلاف دمای سطح جسم با دمای محیط
·میزان دمای خود جسم
· میزان انعكاس نور از جسم
· ابعاد فیزیكی جسم
· میزان تولید انرژی داخلی (فعالیت و متابولیسم) و طول موج این نور وابسته به دمای جسم می‌باشد.

چشمی

بالا